Hvad er en privat pasningsordning?

En privat pasningsordning er godkendt af kommunen efter § 78. Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn. Vi er forpligtet til at sikre børnenes trivsel og alderssvarende udvikling. Ligeledes er vi forpligtet til at lave pædagogiske læringsmiljøer.

Vi arbejder under frit valgs ordningen.