Ferie og sygdom

Ferieplan gives til forældrene ved årets start dog senest 1.Februar.

Jeg holder ca 6 ugers ferie fordelt over året. Lukket på helligdage og weekender. Lukket mellem jul og nytår.

 

Der er ikke gæstepasning og det er forældrenes ansvar at få passet børnene når jeg holder ferie eller er syg.

 

Ved sygdom gives besked hurtigst muligt.

  

Når jeres barn er sygt bedes der gives besked senest kl 9.

 

Et barn er sygt når det ikke kan følge en alm. dag i dagplejen.

 

Jeg modtager IKKE børn på Panodil. Men giver astma medicin o. lign.

 

Når jeres barn er rask bedes der gives besked senest kl 21 aftenen før det kommer.