Sneglebo’s værdier

* Tryg hverdag - Plads til alle

* Nærvær - kys og kram

* Samvær med dyr

* Traditioner

* Positiv tilgang til tingene

* Naturen lege i/ bruge den

*Jord til bord

* Kreativitet